oturtmaq

oturtmaq
icb.
1. Əyləşdirmək. Yanında oturtmaq. – Mənzilimdən sandalya alıb <gələnləri> münasib bir yerdə oturtdum. S. H.. Mədinə həmişəki kimin Vaqifi Topxanaya baxan bəzəkli pəncərənin içində oturtdu. Ç.. Səkinə gəlini mütəkkə qoyulmuş divanda oturtdu. M. İ..
2. Çökdürmək.
3. Yerinə salmaq, yerinə girdirmək.
4. Mindirmək. Uşaqları qatara oturtmaq.
5. Həbsə aldırmaq, həbs etdirmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • oturtma — «Oturtmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • geri — 1. zərf Arxa tərəfə, dala, dal tərəfə. <Qaçay> bir neçə addım gedəndən sonra istədi qanrılıb geri baxsın. İ. Məlikzadə. 2. is. Ard, dal, davam, mabəd. Şerin gerisini oxumaq. – Toğrul Qətibənin bu sözlərini eşidəndən sonra, rübailərinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yer — is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır. 2. Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü. 3. Yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lası — I (Ucar) tənbəl (toyuğa aiddir). – Lası to:ux kök olur, qaçammır ◊ Las qalmağ (Sabirabad, Şamaxı) – yerə yatmaq (toyuğa aiddir). – Mən ağ to:uğı qoanda las qaldı; – Aciz to:uğı qoanda həməşə las qaldı ◊ Las eləməy (Sabirabad) – yerə oturtmaq… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aşağa — 1. is. Bir şeyin dibinə, yerə ən yaxın olan hissəsinə tərəf, alt (yuxarı ziddi). Dirəyin aşağısı çürümüşdür. // Sif. mənasında. Aşağı mərtəbə. Dirəyin aşağı tərəfi. // is. Altlıq. Heykəlin aşağısı. 2. zərf Yerə doğru, aşağıya doğru. Aşağı enmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşağı — 1. is. Bir şeyin dibinə, yerə ən yaxın olan hissəsinə tərəf, alt (yuxarı ziddi). Dirəyin aşağısı çürümüşdür. // Sif. mənasında. Aşağı mərtəbə. Dirəyin aşağı tərəfi. // is. Altlıq. Heykəlin aşağısı. 2. zərf Yerə doğru, aşağıya doğru. Aşağı enmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çökdürmək — f. 1. Çökməsinə səbəb və ya vasitə olmaq. Cənubdan əsən külək bacadan çıxan tüstünü getdikcə içəriyə çökdürürdü. S. R.. 2. Oturtmaq, oturmağa məcbur etmək. Dəvəni çökdürmək. – Padşah xacənin iki qolundan tutub dizi üstə çökdürdü. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çöm(b)əltmək — icb. Çöm(b)ələrək oturtmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diz — is. 1. Qıçın diz oynağı olan hissəsi, bükülən yeri. Dizlərini bükmək. – Getdim bağa üzümə; Tikan batdı dizimə. (Bayatı). Göy ot dizdən yuxarı qalxmışdı. C. M.. Diz qapağı – dizin üstündəki sümük. <Nurəddinin> sağ ayağı diz qapağından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”